Đăng nhập
Đăng ký
Đăng nhập bằng FB
Chủ đề mới cập nhật
Hãy đăng nhập để cùng tham gia thảo luận, chia sẽ, trao đổi các vấn đề về Wap/Web tại diễn đàn NhanhNao.Xyz
Bộ mã màu đẹp để thiết kế
RED
#F44336
PINK
#E91E63
PURPLE
#9C27B0
DEEP PURPLE
#673AB7
INDIGO
#3F51B5
BLUE
#2196F3
LIGHT BLUE
#03A9F4
CYAN
#00BCD4
TEAL
#009688
RED
#F44336
GREEN
#4CAF50
LIGHT GREEN
#8BC34A
LIME
#CDDC39
YELLOW
#FFEB3B
AMBER
#FFC107
ORANGE
#FF9800
DEEP ORANGE
#FF5722
BLUE GRAY
#607D8B
BROWN
#795548
GRAY
#9E9E9E