Đăng nhập
Đăng ký
Đăng nhập bằng FB
Chủ đề mới cập nhật
Hãy đăng nhập để cùng tham gia thảo luận, chia sẽ, trao đổi các vấn đề về Wap/Web tại diễn đàn NhanhNao.Xyz
Moder
KieuNhi KieuNhi Icon Offline - JohnCMS
42  172
Team CMS
08h12 - 28/07/2016
#1 
Đang thấy buồn ngủ
• Không biết bbcode url bị gì mà không dùng được mọi người ạ. Ví dụ dùng [.url=http://nhanhnao.xyz]Diễn Đàn[/url] thì nó in ra màn hình mỗi Diễn Đàn @@@

function BBCode($var)
{
// Список поиска
$search = array(
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\(.+?)\#is',
'#\
#is',
'!\[color=(#[0-9a-f]{3}|#[0-9a-f]{6}|[a-z\-]+)](.+?)\[/color]!is',
'#\[url\=(.+?)\](.+?)\[/url\]#is',
'#\[center](.+?)\[/center]#is'
);
$replace = array(
'<span style="font-weight: bold">$1</span>',
'<span style="font-style:italic">$1</span>',
'<span style="text-decoration:underline">$1</span>',
'<span style="text-decoration:line-through">$1</span>',
'<span style="font-size:x-small">$1</span>',
'<span style="font-size:large">$1</span>',
'<span style="color:red">$1</span>',
'<span style="color:green">$1</span>',
'<span style="color:blue">$1</span>',
'<img src="$1" border="0" style="max-width:100%;"></img><br />',
'<span style="color:$1">$2</span>',
'<span style="background-color:$1">$2</span>',
'<a href=\"$1\" >$2</a>',
'<p style="text-align:center;">$1</p>'

);

return preg_replace($search, $replace, $var);
}KieuNhi đã chỉnh sửa (1) lúc 08h14 - 28/07/2016

thienteakee thienteakee Icon Offline - JohnCMS
10  41
Genko
16h12 - 28/07/2016
#2 
KieuNhi đã nói:
• Không biết bbcode url bị gì mà không dùng được mọi người ạ. Ví dụ dùng [.url=http://nhanhnao.xyz]Diễn Đàn[/url] thì nó in ra màn hình mỗi Diễn Đàn @@@
Dùng hàm str_replace cho đơn giản.
PHP CODE
Nội dung chỉ hiển thị với thành viên của NhanhNao

 Thach  thích điều này